Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

Obraz przedszkola

OBRAZ PRZEDSZKOLA

 

 

Obiekt, w którym znajduje się obecnie przedszkole został zbudowany w 1896 r. Znajdował się wtedy w rękach właściciela Zakładów Bawełnianych. Po wojnie przeszedł w posiadanie Zakładów Bawełnianych „ Doltex ” i od tej pory funkcjonuje jako przedszkole. Placówka posiada właściwie zagospodarowaną przestrzeń dostosowaną do potrzeb psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Dysponuje sześcioma dobrze wyposażonymi i estetycznymi salami edukacyjnymi oraz gabinetami specjalistycznymi: gabinetem pielęgniarki, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem do hydromasażu, salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata (pomieszczeniem do terapii wielopłaszczyznowej), pokojem nauczycielskim oraz szatnią dla dzieci. Przyjazne dla dzieci środowisko tworzy ogród przedszkolny z dużym placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia, a także drzewa, tworzące swoisty klimat parku.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, przyjęta została forma tworzenia grup integracyjnych. Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do grupy, towarzyszy równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy rówieśniczej.

Wychowanie i nauczanie w grupach integracyjnych odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

W celu współorganizowania kształcenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych przedszkole zatrudnia specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedów, fizjoterapeutki, pielęgniarkę) oraz nauczycieli wspomagających dla zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, w zależności od potrzeb tworzy się oddziały integracyjne, ogólnodostępne ze wspomaganiem. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne, dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju indywidualne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.

Pod względem wykształcenia kadry, nasze przedszkole należy do wiodących w gminie. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są wykształceni, kompetentni i rzetelnie przygotowani do swojego zawodu. Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, dbają o doskonalenie zawodowe. Na potrzeby rozwijania umiejętności dzieci nauczyciele tworzą i realizują programy własne oraz projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby i możliwości wiekowe wychowanków.

Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją ofertę o zróżnicowane atrakcje, dzięki którym dzieci mają kontakt z różnymi formami kultury i rozrywki na odpowiednim poziomie.

W ramach poszerzania oferty edukacyjnej przedszkole zaprasza do współpracy aktorów, muzyków, artystów i specjalistów różnych dziedzin, którzy prezentują dzieciom teatrzyki, koncerty umuzykalniające, pokazy, projekcje filmów edukacyjnych oraz prowadzą z dziećmi różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Dzięki współpracy z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury dzieci systematycznie korzystają z warsztatów w pracowni plastycznej wyposażonej w narzędzia i piece do modelowania w glinie. Mają też możliwość uczestnictwa w organizowanych tam wystawach, i galeriach. Równie systematycznie prowadzone są zajęcia dla przedszkolaków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas których pracownicy biblioteki prowadzą z dziećmi cykle spotkań rozbudzających zamiłowania czytelnicze.

W celu poszerzania treści podstawy programowej przedszkole utrzymuje także stałą współpracę z lokalnymi służbami mundurowymi. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele straży pożarnej realizują wśród dzieci w wieku przedszkolnym programy profilaktyczne propagujące zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w licznych uroczystościach, konkursach, przeglądach, olimpiadach i akcjach charytatywnych o zasięgu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Dzięki staraniom dzieci, przedszkole może poszczycić się niezwykle bogatą galerią dyplomów i statuetek.

Najbliższymi partnerami przedszkola są rodzice. Ich głos ma znaczący wpływ na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola. Tradycją są uroczystości z udziałem rodziców, wystawy prac plastycznych, wspólne ogniska, festyny oraz wycieczki. Włączają się w realizację założeń programowych i przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych. Klimat wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości budowany jest od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu poprzez: wdrażanie programów adaptacyjnych, organizowanie zebrań z rodzicami, redagowanie ogłoszeń i tablic informacyjnych. Od kilku lat przedszkole kontynuuje zwyczaj propagowania ulotek informacyjnych zawierających najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

Przedszkole na bieżąco promuje swoją działalność za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka i tablicy ogłoszeń. Najciekawsze inicjatywy propagowane są w lokalnych mediach: „Art.-Radio”, „Telewizja Bogatynia” i „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *