Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!!!!!

26.03.2021r.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Przedszkole będzie zamknięte do 9.04.2021r.

23.11.2020r.

Zmiany w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

  • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 

  • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

  • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 

22.10.2020r.

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się treścią poniższego pisma.

 

 

 

18.09.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

17.09.2020r

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem SARS-COV2 decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni z dniem 18.09.2020r., zostaje ZAMKNIĘTE do odwołania!!!

1.09.2020r.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z  PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR  3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W BOGATYNI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Procedura dotycząca bezpieczeństwa

UWAGA!!!!

Bardzo ważna informacja!!

Neurologopeda Lasanna Główczyk prowadzi dyżur telefoniczny w poniedziałki i środy od 10  do 12,              nr tel 608 040 173.

Drodzy Rodzice, mamy specjalny przekaz dla Państwa od Naszej Pani Psycholog- Agnieszki Dymarskiej. Prosimy wysłuchać tych słów wsparcia, otuchy, kilku istotnych rad dla Państwa, dla Dzieci.Wierzymy, że razem będzie Nam łatwiej przetrwać ten czas, bądźmy pełni nadziei na lepsze jutro!

Drodzy Rodzice, mamy specjalny przekaz dla Państwa od Naszej Pani Psycholog- Agnieszki Dymarskiej. Prosimy wysłuchać tych słów wsparcia, otuchy, kilku istotnych rad dla Państwa, dla Dzieci.Wierzymy, że razem będzie Nam łatwiej przetrwać ten czas, bądźmy pełni nadziei na lepsze jutro!

Opublikowany przez Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Piątek, 3 kwietnia 2020

Ważna informacja dla Rodziców ‼️‼️‼️‼️‼️

Informujemy,że Nasza Psycholog,Pani Agnieszka Dymarska pełni telefoniczny dyżur w środy w godzinach od ↗️10 do 14 ↖️

Nr telefonu:695531809

Pani Agnieszka z pewnością porozmawia,udzieli wsparcia i doda otuchy tym,którzy tego potrzebują w tym trudnym dla wszystkich czasie

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, informuje, iż od dnia 01.01.2020r., zmienia się stawka wysokości opłat za posiłki w przedszkolu:

                                          Obowiązujące stawki:

                                           I śniadanie –  2zł.

                                           II śniadanie –  2zł.

                                          Obiad – 5 zł.

                      Dzienna stawka żywieniowa; 9zł.

 

 

Ramowy rozkład dnia

5.15-8.15 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15-8.30 – Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00– Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-11.15 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. 

11.15-11.30 –przygotowanie do drugiego śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

11.30-12.00 –  Drugie śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas posiłku.

12.00-13.15- Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.

13.15-13.30 – Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

13.30-14.00 – Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

14.00-16.15 – Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne  z rodzicami . Czynności organizacyjne.

Ubezpieczenie

Harmonogram płatności za przedszkole w kasie w roku szkolnym 2019/2020

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

11-13

11-15

13-15

11-13

13-15

12-14

11-13

8-14

12-14

8-10

Kasa czynna w godzinach:

8.00 – 10.00

13.30 – 16.00

 można dokonać płatności przelewem do 15 dnia danego miesiąca

07 1020 2137 0000 9102 0121 3495

(w tytule przelewu wpisać imię i  nazwisko dziecka oraz osobno kwotę opłaty stałej kwotę wyżywienia )

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z księgowością w celu ustalenia kwoty do zapłaty

Komitet Rodzicielski

100zł na rok szkolny.

  • 50 zł do końca października + 50 zł do końca kwietnia, płatne na konto: Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ul. 1 –go Maj 33,59-920 Bogatynia

Bank Zachodni WBK  S.A- 17 1090 1971 0000 0001 2598 6943

w tytule przelewu proszę  wpisać imię i nazwisko dziecka , numer grupy,

która rata  I ,II czy całość

 Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marta Ignatowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

Tomasz Zawiła– Skarbnik Rady Rodziców