Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

UWAGA

25.08.2021r.

                                                                                   Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 31.08 o godzinie 15:30.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zebrania dla rodziców pozostałych dzieci, odbędą się w poszczególnych grupach, w innych terminach, o których zostaną państwo poinformowani przez nauczycieli prowadzących.

 

31.05.2021r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ogłasza w dniach od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r. rekrutację uzupełniającą dzieci na wolne miejsca w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w kancelarii przedszkola oraz ze strony internetowej: Wniosek o przyjecie do przedszkola 2021

Termin składania wniosków: od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola: od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola:  od 09.06.2021 r. do 16.06.2021 r.

  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21.06.2021 r. do godz. 15.00

  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 22.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 30.06.2021 r. do godz. 15.00

17.05.2021r.

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI z dnia 17.05.2021r.

List DKO do Dyrektorów i nauczycieli z dn. 17.05.2021 r.

12.04.2021r.

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI z dnia 12.04.2021r.

list DKO 12.04.202120210412 (1)

29.03.2021r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się w części funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni w dniach od 27 marca2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

Ograniczenie to nie obowiązuje dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w w/w okresie jest złożenie wniosku potwierdzającym spełnianie powyższych kryteriów.

Rodzice pozostałych dzieci mają prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu będą realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

26.03.2021r.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Przedszkole będzie zamknięte do 9.04.2021r.

 24.03.2021r.

Rodzice dzieci umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przedszkola mają czas do 2 kwietnia 2021r. na złożenie pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia. 

Potwierdzenie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola:

Potwierdzenie woli

15.02.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej:
http://pp3bogatynia.pl/  (zakładka AKTUALNOŚCI).

UWAGA 

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 15.02.2021 DO 12.03.2021r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU JEST NIEPRZEKRACZALNY.

DO POBRANIA: 

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2021

25.01.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021/2022, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklaracje można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej:
http://pp3bogatynia.pl/  (zakładka AKTUALNOŚCI).

UWAGA 

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 25.01.2021 DO 8.02.2021r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI JEST NIEPRZEKRACZALNY.

DO POBRANIA: 

  Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu (1)

31.12.2020r.

Szczęśliwego Nowego Roku Dzieciom, Rodzicom oraz wszystkim życzy Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

24.12.2020r.

Drodzy rodzice, z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci, personel oraz Dyrektor Przedszkola składają Wam serdeczne życzenia.

Zdrowia, odpoczynku w gronie najbliższych,

samych wzruszeń, radości i pogody ducha.

Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie Wam dużo szczęścia, energii, chęci do działania i wielu szczęśliwych dni.

 
 
 

                 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że w terminie 01-08.06.2020r. można  złożyć  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021. Wniosek można pobrać w linku poniżej lub w kancelarii przedszkola.
Wnioski należy  składać  w kancelarii przedszkola w w/w terminie  w godzinach 7-15.
                             

                                  UWAGA!!!


 Ze względu na bezpieczeństwo nasze i Państwa składając wniosek prosimy:
1. Zachować bezpieczny dystans (2m),
2. Wchodząc do przedszkola należy posiadać maseczkę (zasłaniającą usta  i nos ), rękawiczki/ zdezynfekowane dłonie oraz własny długopis.

Ogłoszenia