Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

UWAGA

20.10.2022r.

Ogłoszenie!!

Nabór na wolne stanowisko: STARSZY REFERENT

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZY REFERENT

 

19.09.2022r. 

Uwaga Rodzice!

W związku ze wzrostem zachorowań w przedszkolu, informujemy, że zaplanowane na 20.09.2022 r. na godzinę 15.30, ogólne zebranie oraz zebranie Rady Rodziców zostają odwołane.

Wszelkie informacje na temat wyboru ubezpieczyciela udzielą wychowawcy grup.

Zebrania w grupach I i V się odbędą zgodnie z planem.

15.09.2022r.

Dnia 20 września (wtorek)o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie rodziców. Spotkanie podzielone zostanie na dwie części:

1. Część wspólna dla rodziców wszystkich grup.

2. Po zebraniu ogólnym odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Zapraszamy 🙂

Drodzy Rodzice!

 

Przypominamy, że od 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r. należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokument należy pobrać i złożyć wypełniony w sekretariacie.

 

Potwierdzenie woli w wyżej wymienionym terminie dotyczy dzieci zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym. Brak złożonego potwierdzenia woli jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ogłasza, że w dniach od 30.05.2022r. do dnia 07.06.2022r., rekrutację uzupełniającą dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji uzupełniającej, terminami postępowania uzupełniającego zamieszczonymi w Zarządzeniu nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.01.2022r.
Formularz będzie można pobrać ze strony przedszkola:  http://pp3bogatynia  w zakładce „Rekrutacja 2022/2023 oraz w kancelarii przedszkola.
Termin składanie wniosków od 30.05.2022r do 07.06.2022r.
 

23.03.2021r.

Dnia 23.03.2022 r. komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni na rok szkolny 2022/2023.

Listy zostały wywieszone na drzwiach w przedszkolu.  

Jednocześnie przypominamy, że w terminie od 24.03.2022 r. do 01.04.2022 r., rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola. W tym celu należy złożyć w sekretariacie pisemne oświadczenie – jego brak lub złożenie po wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

10.03.2022r.

PCPR realizuje program pn. „Aktywny samorząd”, w ramach którego udzielane są różnego rodzaju dofinansowania  z PEFRON, znacznie ułatwiające egzystencje osób niepełnosprawnych.

 

02.02.2022r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje o zbliżającej się rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym.

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym ( jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami )
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 14.02.2022 r. do 11.03.2022 r.Od 30.05.2022 r. do 07.06.2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowychod 14.03.2022 r. do 18.03.2022 r.od 08.06.2022 r. do 15.06.2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych23.03.2022 r. do godziny 15:0020.06.2022 r. do godziny 15:00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 24.03.2022 r. do 01.04.2022 rod 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych07.04.2022 r. do godziny 15:0029.06.2022 r. do godziny 15:00

26.01.2022r.

03.01.2022r.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, że dnia 07.01.2022r., placówka będzie nieczynna.

20.12.2021r.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, że dnia 24.12.2021r. placówka będzie nieczynna.

20.12.2021r.

30.09.2021r.

Drodzy Rodzice,Nasze Przedszkole przystąpiło do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” (dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl) Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

 W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole może otrzymać bon, który wykorzystamy na nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy, materiały biurowe itp.) 😊

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci 

 Termin zbiórki:

4.10 – 22.10

Miejsce zbiórki:

Garaż – małe elektrośmieci

Plac za garażem – wielkogabarytowe elektrośmieci

Zbieramy: komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe itp.

Nie zbieramy: tonerów i świetlówek

 

25.08.2021r.

                                                                                   Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 31.08 o godzinie 15:30.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zebrania dla rodziców pozostałych dzieci, odbędą się w poszczególnych grupach, w innych terminach, o których zostaną państwo poinformowani przez nauczycieli prowadzących.

 

31.05.2021r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ogłasza w dniach od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r. rekrutację uzupełniającą dzieci na wolne miejsca w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w kancelarii przedszkola oraz ze strony internetowej: Wniosek o przyjecie do przedszkola 2021

Termin składania wniosków: od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola: od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola:  od 09.06.2021 r. do 16.06.2021 r.

  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21.06.2021 r. do godz. 15.00

  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 22.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 30.06.2021 r. do godz. 15.00

17.05.2021r.

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI z dnia 17.05.2021r.

List DKO do Dyrektorów i nauczycieli z dn. 17.05.2021 r.

12.04.2021r.

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI z dnia 12.04.2021r.

list DKO 12.04.202120210412 (1)

29.03.2021r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się w części funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni w dniach od 27 marca2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

Ograniczenie to nie obowiązuje dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w w/w okresie jest złożenie wniosku potwierdzającym spełnianie powyższych kryteriów.

Rodzice pozostałych dzieci mają prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu będą realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

26.03.2021r.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Przedszkole będzie zamknięte do 9.04.2021r.

 24.03.2021r.

Rodzice dzieci umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przedszkola mają czas do 2 kwietnia 2021r. na złożenie pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia. 

Potwierdzenie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola:

Potwierdzenie woli

15.02.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej:
http://pp3bogatynia.pl/  (zakładka AKTUALNOŚCI).

UWAGA 

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 15.02.2021 DO 12.03.2021r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU JEST NIEPRZEKRACZALNY.

DO POBRANIA: 

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2021

25.01.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021/2022, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklaracje można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej:
http://pp3bogatynia.pl/  (zakładka AKTUALNOŚCI).

UWAGA 

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 25.01.2021 DO 8.02.2021r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI JEST NIEPRZEKRACZALNY.

DO POBRANIA: 

  Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu (1)

 
 
 
 

Ogłoszenia